دسته بندی ها

مدیریت اطلاعات تماس 0

مدیریت اطلاعات تماس مالک و تأمین کنندگان

مدیریت المنت ها 0

مدیریت پنجره ها و بخش های مکمل وب سایت

مدیریت باشگاه مشتریان 0

مدیریت امتیازهای مشتریان، جوایز و لیست درخواست های مشتریان

مدیریت بلیط 11

مدیریت اماکن دارای فروش الکترونیک بلیط

مدیریت سیستم رزرو 10

مدیریت اجناس و اماکن قابل رزرو که در هر زمان دارای ظرفیتی مشخص هستند

مدیریت فروشگاه و مارکت 5

مدیریت تنظیمات فروشگاه، محصولات، تأمین کنندگان و...

مدیریت محتوا 0

مدیریت اخبار، اطلاعات، مطالب و...